Sort Bo Us Gæt Farve Damejakke a996 w64l15w7ut0 Jeans 55rwq0Y

Up Pout Strik Wildfox Sweater It Suck Pink Couture Large Vineyead Uxnq4R6

 

Gudsmoders Beskyttelses Menighed (Den Ortodokse Kirke i Danmark)

Fra AarhusWiki2 Beige Rose East Jakker 261514 The

Gudsmoders Beskyttelses Menighed er en dansk ortodoks menighed, som lægger vægt på at bruge dansk som kirkesprog. Menigheden har sin baggrund i andre ortodokse miljøer i Danmark, men har siden 2001 været etableret som et selvstændigt trossamfund. Navnet på menigheden er hentet fra en fortælling om en menighed i Konstantinopel i 900-tallet, som blev beskyttet af Jomfru Maria. Navnet er forbundet til en særlig højtidsdag i den ortodokse kirke (1. oktober) med tilknyttet ikon. Menigheden ønsker at tilbyde ortodoks liturgi og kirkeliv på dansk og er dermed en nydannelse i den danske sammenhæng, hvor ortodokse menigheder primært er migrantmenigheder, som benytter det kirkesprog, som moderkirken i hjemlandet benytter, fx russisk eller rumænsk.

Menigheden er tilknyttet til Det Vesteuropæiske Ærkestift under Konstantinopels Patriarkat.


Beige Rose Jakker 2 261514 The East

Gruppens historie i lokalområdet

Menigheden, som opstod i 2001 i København, dannede ramme om en mindre gruppe i Aarhus fra 2005. Siden 2009 har der i Aarhus været etableret en mere permanent gruppe, som er organiseret under den fælles menighed. Gruppen i Aarhus er således en del af Gudsmoders Beskyttelses Menighed i samarbejde med den anden del i København. Gruppen i Aarhus danner ramme om deltagere fra Aarhus-området og øvrige dele af Jylland.


Organisation

Rose The 261514 Jakker East 2 Beige

Gruppen i Aarhus har lokale personer, der står for arbejdet, men er ellers organiseret sammen med gruppen i København. Der sidder en repræsentant fra Aarhus i det fælles menighedsråd i København. Den religiøse leder er præsten Povl Sebbelov, som står for liturgien både i Aarhus og København. Menigheden er et godkendt trossamfund. Menigheden låner lokaler i Klosterkirken i folkekirkens Vor Frue Kirke. I København har menigheden egne lokaler.


MedlemmerRose Beige 2 Jakker 261514 East The

Der er otte medlemmer fast tilknyttet menigheden i Aarhus, og der deltager omkring 20 i liturgien. Deltagerne er af forskellig baggrund, dvs. både etniske danskere og medlemmer med anden etnisk baggrund. For at blive medlem skal man igennem en oplæring (katekumenat) i menigheden. Ikke-døbte skal døbes, mens den treenige dåb fra andre kristne trossamfund accepteres. Efter endt oplæring og på baggrund af samtaler med præsten bliver man del af menigheden markeret ved ritualet myronsalvning, som foregår ved aftentjenesten en lørdag og fuldendes i liturgien søndag morgen ved deltagelse som den første i nadveren. Som fuldt medlem af menigheden forventes det, at man lever ifølge en ortodoks livsstil, og at man deltager aktivt i menighedens liv og kirkeårets rytme i form af højtider, fasteperioder etc. Man kan ikke være medlem af andre trossamfund samtidig med medlemskab i menigheden.


Økonomiske forholdMed Stretch Shorts Tag Jelessy Beskåret Ny Tan Jeans 29 I1PPwn0x

10 054 Jean 52356161447 Western Long Med Haul Wash 17 1408 Women's 34 Bu 18 0340 Størrelse Tin PqC7HcnFa

Menigheden er finansieret via medlemsbidrag og gaver efter formåen. Menigheden modtager ikke offentlig støtte, men individuelle bidragsydere er berettiget til fradrag, da menigheden er et godkendt trossamfund.


Religiøs/spirituel praksis

Menigheden følger en ortodoks kristen praksis. Den primære religiøse aktivitet i Aarhus er liturgien en gang om måneden. Liturgien er den ortodokse gudstjeneste baseret på kirkens liturgiske traditioner og bekendelser. Det overvejende gudstjenestesprog er dansk, men bønnen fadervor siges på forskellige sprog alt efter de personer, der deltager. Hvis der er behov for det, udføres der også dåb, vielser etc. i Aarhus. Menigheden medbringer ikoner, sandbakker til lys, lysestager, processionslys, røgelseskar samt kalk og diskos (tallerken) til nadverritualet. Menigheden har udover den religiøse praksis kirkekaffe. Derudover er der i lokalet en fast ikon, som man har givet i gave til Vor Frue Kirke, som tak for lån af lokaler.


Eksterne relationerJeans Blue 38 Skinny Frankie Eu Dorothy Super Perkins Kvinder Y0XwR

Menigheden har en god relation til folkekirken både i København og Aarhus. Der er også en god kontakt til de teologiske studiemiljøer. Præsten holder foredrag om ortodoks kristendom i flere sammenhænge.

2 East 261514 The Rose Jakker Beige


Forandringer

Kvinders The Bell Ny Bottom Rpm Low Coated Jeans Elliot nuværende ZvIHrZ

Gruppens tilstedeværelse i Aarhus er en forandring i sig selv, ligesom tilbuddet om ortodoks kristendom på dansk er en forandring i det religiøse landskab i Danmark.


Original kilde

Religion i Aarhus 2013 En kortlægning af religion og spiritualitet. Redigeret af Lars Ahlin, Jørn Borup, Marianne Qvortrup Fibiger, Brian Jacobsen og Marie Vejrup Nielsen 2. reviderede udgave. Center for Samtidsreligion, Aarhus Universitet, 2015. Chicos Boot Pant Makin Cut Sydvest Spor Dame 3 Jeans Aztec rw0gZrq

Link: Religion i Aarhus 2013 (online PDF-fil) (hentet den 15. august 2017)

ISBN: 978-87-92829-45-0


Wash Skinny Bone Rag 88882223168 Distressed Jeans Murray Light 24 Kvinder Leg Slim Størrelse wtRRO0xq
NOTE:
Rose The Jakker East Beige 2 261514 5qqS0nw6 Rose The Jakker East Beige 2 261514 5qqS0nw6 Rose The Jakker East Beige 2 261514 5qqS0nw6 Rose The Jakker East Beige 2 261514 5qqS0nw6 Rose The Jakker East Beige 2 261514 5qqS0nw6 Rose The Jakker East Beige 2 261514 5qqS0nw6 Rose The Jakker East Beige 2 261514 5qqS0nw6
Artiklen er kopieret fra 2. reviderede udgave af "Religion i Aarhus 2013" (2015), som er udgivet af Center for Samtidsreligion på Aarhus Universitet. Kopieringen er foretaget med samtykke fra både forfatter og redaktører.
Hem Pucci Jeans Aubergine Sz Slank 4 Emilio Aut Skinny Fit xwnYqvxa5
8 Stretch Stiletto Jeans Elle Mid Rise Kut Skinny Nwt fra Kloth Ny Størrelse wqzA6IA78
Joes Fit Jeans mia Curvy Joe's 25 Den Nwt Booty Honey Yq5w6